مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مكانيك و زبان و نوشتار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • آلمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مكانيك و زبان و نوشتار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com