مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد علوم تربیتی
    گرایش مدیریت آموزشی /دانشگاه شیراز / معدل 17
https://.com