مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    فوق دیپلم حسابداری
    /دانشگاه آزاد اسلامی آبادان
https://.com