مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش جزا و جرمشناسی /دانشگاه دامغان / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پایش سلامت آسیا
  حقوق/ مشاور حقوقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • جزا و جرمشناسی -زبان انگلیسی-تجارت بین الملل-روابط عومی-مکاتبات بازرگانی-تسلط به office
  80% Complete
  عنوان مدرک: فوق لیسانس حقوق جزا و جرمشناسی-دوره مارکت لیدر به زبان انگلیسی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • جزا و جرمشناسی -زبان انگلیسی-تجارت بین الملل-روابط عومی-مکاتبات بازرگانی-تسلط به office
  80% Complete
  عنوان مدرک: فوق لیسانس حقوق جزا و جرمشناسی-دوره مارکت لیدر به زبان انگلیسی
https://.com