مختصری از من

علاقه بسیار زیادی به دنیای شبکه و پیشرفت در این خصوص دارم.و از انجام کارها و فعالیت شبکه لذت می برم

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی IT
  گرایش شبکه /دانشگاه ازاد اراک (قنات)

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  سازمان نظام مهندسی
  سخت افزار و شبکه/ /نگه داری شبکه به صورت کار اموز برای گذراندن 2 واحد درسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/راه اندازی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: network+
 • مهندسی شبکه/مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری/پیکربندی نگهداری و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/تجهیزات cisco
  100% Complete
  عنوان مدرک: ccna
 • مهندسی شبکه/مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری/پیکربندی نگهداری و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/تجهیزات cisco
  100% Complete
  عنوان مدرک: (ccnp(switch
 • مهندسی شبکه/مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری/پیکربندی نگهداری و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/تجهیزات cisco
  100% Complete
  عنوان مدرک: (ccnp(route
 • مهندسی شبکه/مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری/پیکربندی نگهداری و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/
  100% Complete
  عنوان مدرک: win8
 • مهندسی شبکه/مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری/پیکربندی نگهداری و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/active directory
  100% Complete
  عنوان مدرک: win server 2012 r2
 • مهندسی شبکه/مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری/پیکربندی نگهداری و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/سرویس های مختلف windows server
  100% Complete
  عنوان مدرک: (administrator(administrating
 • مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری/پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/راه اندازی شبکه/تجهیزات میکروتیک/wireless lan
  100% Complete
  عنوان مدرک: mtcna
 • نصب و راه اندازی access point (مودم های adsl)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • hyper-v 2012
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • tmg server 2010
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • openfiler
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • network look out net monitor for employees
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • network monitor /wireshark
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار شبیه سازی شبکه های کامپیوتری (GNS 3)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • acronis true image home
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • acronis disk director home
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • advance ip scanner
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • netsupport manager
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • lan viewer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • total network inventory
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • hyper terminal
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • putty
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • object restore for active directory
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/راه اندازی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: network+
 • مهندسی شبکه/مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری/پیکربندی نگهداری و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/تجهیزات cisco
  100% Complete
  عنوان مدرک: ccna
 • مهندسی شبکه/مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری/پیکربندی نگهداری و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/تجهیزات cisco
  100% Complete
  عنوان مدرک: (ccnp(switch
 • مهندسی شبکه/مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری/پیکربندی نگهداری و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/تجهیزات cisco
  100% Complete
  عنوان مدرک: (ccnp(route
 • مهندسی شبکه/مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری/پیکربندی نگهداری و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/
  100% Complete
  عنوان مدرک: win8
 • مهندسی شبکه/مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری/پیکربندی نگهداری و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/active directory
  100% Complete
  عنوان مدرک: win server 2012 r2
 • مهندسی شبکه/مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری/پیکربندی نگهداری و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/سرویس های مختلف windows server
  100% Complete
  عنوان مدرک: (administrator(administrating
 • مسلط به ایجاد شبکه های کامپیوتری/پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری/راه اندازی شبکه/تجهیزات میکروتیک/wireless lan
  100% Complete
  عنوان مدرک: mtcna
 • نصب و راه اندازی access point (مودم های adsl)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • hyper-v 2012
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • tmg server 2010
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com