مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1394
  دیپلم تکنسین امور دارویی
  گرایش داروخانه / معدل 100

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  پزشکی درمانی/پرستاری// تکنسین امور دارویی

  توضیحات: کار اموزی بیمارستان نمازی داروخانه مرکزی 6ماه
  شاغل در بیمارستان mri شیراز داروخانه مرکزی 2ماه
  شاغل در بیمارستان فقیهی داروخانه مرکزی 1سال
  شرکت لبنی رامک بخش حسابداری 5سال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • his
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارت تجربی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com