مختصری از من

به عنوان نماینده دانش اموزان استان خودم در انجمن اسلامی دتنش اموزان خراسان جنوبی (انجمن اسلامی تنها تشکل دانش آموزی زیرنظر مقام معظم رهبری)بسیار توانایی بالایی در معاشرت و کارهای فرهنگی و اجتماعی دارم.
ویژگی بارز من روحیه بال و صبر و توانایی و حداکثر تلاشم است ک میتواند کمک تیم شما کند.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دیپلم تجربی
  / معدل 17.49

سوابق آموزشی پژوهشی

 • فعالیت در کارهای فرهنگی و نماینده دانش اموزان خراسان جنوبی در اتحادیه انجمن های ایلامی دانش اموزان رتبه دوم کشوری در سرگذشت پژوهی لشگرفرشتگان رتبه برتر ملی در انجمن اسلامی برتر مدارس

افتخارات

 • رتبه برتر کشوری در انجمن اسلامی مدارس کشور
  رتبه دوم کشوری در سرگذشت پژوهی لشگرفرشتگان
  حافظ جز30قران کریم و داری تقدیر و تشکر از وزیر آموزش و پرورش
  ارائه مقاله در همایش شیمی راهی بی پایان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تجربه و علاقه در کارهای فرهنگی و هنری
 • توانایی در کارهای اجتماعی و علمی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com