مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه / معدل 16.5
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 12.87

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  داروسازی و بیو تک/
 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  Medical
  پزشکی درمانی/پرستاری// Expert laboratory

  توضیحات: Having experience to doing test in most part of medical laboratory(biochemistry,hormon,microbiology and etc.)

 • مرداد ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393

پروژه ها

 • 1392

افتخارات

 • 1393
 • 1393
 • 1392
 • 1391
 • 1386

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • Volunteer as a human resource for envirmental activities and some other activities for charities;
 • sport(Basketball,running,boating,cycling and etc.)
 • teaching to the poor children and orphaned children in slum area;
 • Tourism( travel to the untouched area);
 • philanthropy

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Drilling Office
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PDF
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Drilling Office
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com