مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1380 تا 1385
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج / معدل 13.09
https://.com