مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه تفرش(واحدامیرکبیر) / معدل 15.36

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارور plc -برق صنعتی درجه2-ابزار دقیق(فنی حرفه ای)
دانش تخصصی
 • اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارور plc -برق صنعتی درجه2-ابزار دقیق(فنی حرفه ای)
https://.com