مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم اویونیک
  گرایش E&E /دانشگاه هواپیما یی کشوری / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  مدنو
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروشگاه و فروشنده
 • فروردین ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  تامی
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروشگاه
 • بهمن ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳
  کترینگ پرواز
  مالی و حسابداری/ مدیر داخلی
 • اسفند ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹
  مدنو
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروشگاه

  توضیحات: . به مدت یکسال فوروشگاه پوشاک(برای خودم)فروشندگی پوشاک(لباس شب)

افتخارات

 • 1395
  داشتن بالاترین فروش شخص و بالا ترین فروش شعبه ی تحویلی بین تمامی شعب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو. نرم افزار برلیان. افیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com