مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد-واحد علوم تحقیقات تهران
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه صنعتی شاهرود

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ترجمه مقاله و انتشار آن با موضوع "طرح برگزیده مسابقه میدان عمومی فلتیرون" - مجله اینترنتی معمار منظر (landscaper.ir) - شهریور ماه 1395
 • 1395
  ترجمه مقاله و انتشار آن با موضوع "هنرهای محیطی برتر جهان" - مجله اینترنتی معمار منظر (landscaper.ir) - شهریور ماه 1395
 • 1395
  ترجمه مقاله و انتشار آن با موضوع "باغ آسمان پروژه مسکونی اشتون مورف در بانکوک" - مجله اینترنتی معمار منظر (landscaper.ir) - مرداد ماه 1395
 • 1395
  انتشار مقاله با موضوع "منظر شهرهای مرزی؛ نمونه موردی: بازار سنتی شهر مریوان" - مجله اینترنتی معمار منظر (landscaper.ir) - تیر ماه 1395
 • 1395
  ترجمه مقاله و انتشار آن با موضوع "باز طراحی میدان به عنوان استراحتگاه شهری" - مجله اینترنتی معمار منظر (landscaper.ir) - خرداد ماه 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو انجمن علمی معماری دانشگاه شاهرود - از سال 1391 تا 1393
 • عضو نویسندگان نشریه اینترنتی معمار منظر (landscaper.ir) - از سال 1395 تا کنون
 • شرکت در هشتمین کارگاه مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری با موضوع "هنر، طبیعت و شهر" - پژوهشکده نظر - شهریور ماه 1395
 • سفر علمی پژوهشی به مقصد کردستان، مریوان و اورامانات - اردیبهشت ماه 1395

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • موسیقی (سنتور)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ورزش (بسکتبال، کوهنوردی،...)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray SketchUp
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • موسیقی (سنتور)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ورزش (بسکتبال، کوهنوردی،...)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com