مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شمسی پور تهاران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت طاهاسافت
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نوبیس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET MVC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET web API
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • TFS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Orchard CMS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Marketing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • google analytics
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Parallel Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CMS dot net nuke
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET MVC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET web API
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com