مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری / معدل 17
 • 1387 تا 1389
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشکده فنی روزانه توحیدآمل / معدل 16
 • 1385 تا 1386
  دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت فلات ایران
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: حسابداری فروش وانبار-حقوق ودستمزدبابرنامه اکسل-تنخواه

 • آذر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت مرغ سبز
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: ثبت اسنادروزانه-حسابداری خریدوفروش -پیگیری امورچک ها و وصول مطالبات-محاسبه حقوق ودستمزدبااکسل-ارسال لیست بیمه-مغایرت گیری حساب ها

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزارهای مالی ازشرکت هستی حسابان
 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزارهای مالی ازشرکت هستی حسابان
 • نرم افزارحسیب پرداز
  100% Complete
  عنوان مدرک: مختص شرکت های پخش
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره مقدماتی کامپیوتر ازآموزشگاه کبیری
 • نرم افزارفلاح
  100% Complete
  عنوان مدرک: تسلط برنرم افزارفلاح از شرکت حسابداری فلاح
 • نرم افزارپارسیان وآسمان
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزارهای مالی ازشرکت هستی حسابان
 • Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره مقدماتی کامپیوتر شاملword-excel-poverpoint-access-hnternet
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارسال لیست بیمه

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره های مختلف زبان ازآموزشگاه خوارزم -زبانسرا
دانش تخصصی
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزارهای مالی ازشرکت هستی حسابان
 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزارهای مالی ازشرکت هستی حسابان
 • نرم افزارحسیب پرداز
  100% Complete
  عنوان مدرک: مختص شرکت های پخش
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره مقدماتی کامپیوتر ازآموزشگاه کبیری
 • نرم افزارفلاح
  100% Complete
  عنوان مدرک: تسلط برنرم افزارفلاح از شرکت حسابداری فلاح
 • نرم افزارپارسیان وآسمان
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزارهای مالی ازشرکت هستی حسابان
 • Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره مقدماتی کامپیوتر شاملword-excel-poverpoint-access-hnternet
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارسال لیست بیمه
https://.com