مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1394
    دکتری پزشکی
    گرایش عمومی /دانشگاه کرمانشاه / معدل 16.73
https://.com