مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش بازاریابی /دانشگاه تهران
 • 1388 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه صنعتی شیراز

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  فروشگاه زنجیره ای رفاه
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس بازرگانی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com