مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران-کارشناسی مدیریت پروژه
  گرایش عمران و چند بخشی /دانشگاه کرمانشاه / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
  بیمه ملت -کارشناس منابع انسانی کارخانه آب معدنی
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند - کارشناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس خصوصی درس حسابان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دان دو کاراته

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار MSP,Autocad,Etabs
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
دانش تخصصی
 • نرم افزار MSP,Autocad,Etabs
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com