مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش پول و بانکداری /دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹
  آموزش و پرورش
  مسئول دفتر/ بایگانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی و اجتماعی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تحصیلات دانشگاه
https://.com