مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه صنعتی شیراز
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه کاشان / معدل 16.9

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس در آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شیراز تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی برد مدار چاپی pcb
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره کارور PLC درجه 2 از فنی حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • BASCOM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MPLAB
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Keil MDK-ARM
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی برد مدار چاپی pcb
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره کارور PLC درجه 2 از فنی حرفه ای
https://.com