مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساختمان - گرایش عمران
  گرایش عمران /دانشگاه روزبهان ساری / معدل 1261

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت نمای آفتاب
  مهندسی عمران معماری/ طراح سازه و مدیر پروژه

پروژه ها

 • 1392
  آپارتمان سازی 2 الی 7 طبقه
  طراح سازه و مدیر پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تبلیغات و اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ETABS-SAFE-AUTOCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تبلیغات و اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com