مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com