مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش بازرگانی بین الملل /دانشگاه آزاد ابهر / معدل 18
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه البرز قزوین / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت و فروشگاه نیو مان
  بازاریابی و فروش/ مدیر
 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت کتیبه ناجی
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت جوانه پویا
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com