مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه آزاد زنجان
https://.com