مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه دانشگاه ازاد میانه / معدل 12

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه شرکت در فعالیتهای ورزشی و اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو / نرم افزارexcel/word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com