مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1390
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه باهنر کرمان - دانشگاه آزاد پرند

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  بهراد سیستم
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com