مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش انرژی /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش خاکشناسی /دانشگاه زنجان

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  نگین تابان
  بازاریابی و فروش/ مدیر بازرگانی
 • خرداد ۱۳۸۵ تا تیر ۱۳۹۰
  شرکت ایران اگزوز
  مالی و حسابداری/ حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس دوره تخصصی برنامه ریزی اقتصادی و مالی در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان زنجان
 • 1394
  آشنایی با اسناد حمل و نقل در تجارت بین الملل
 • 1394
  ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز
 • 1394
  آشنایی با مزایدات و مناقصات
 • 1394
  انرژی پاک و نو
 • 1394
  ورود به بازارهای بین الملل از طریق شبکه سازی صادراتی
 • 1393
  'گذراندن دوره هزینه یابی جریان مواد

پروژه ها

 • 1395
  اجرای طرح MFCAدر واحد های صنعتی
  همکار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اقتصاد و انرژی و محیط زیست
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اقتصاد و انرژی و محیط زیست
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com