مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه علی آباد
 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ریاضی
  گرایش کاربردی /دانشگاه کردکوی

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  کشتارگاه صنعتی طیور
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: حسابداری

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  کارخانه آجر ماشینی
  مالی و حسابداری/ مسئول مالی

  توضیحات: رئیس حسابداری
  مسئول مالی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  تعاونی مالی اعتباری امید مشهد
  مالی و حسابداری/ رئیس شعبه

  توضیحات: اعتبارات
  معاون شعبه
  رئیس شعبه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
https://.com