مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم گرافیک کامپیوتر

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com