مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی عکاسی
  گرایش تبلیغاتی /دانشگاه علمی و کاربردی واحد 47
 • 1388 تا 1391
  فوق دیپلم فیلم سازی
  گرایش عکاسی /دانشگاه علمی و کاربردی واحد 12 / معدل 17
 • 1384 تا 1385
  دیپلم گرافیک

دانش تخصصی

 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فوتو شاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EDIUS
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com