مختصری از من

سخت کوش-جویای نام-خلاق-با انگیزه و در سلامت روحی و جسمی کامل به سر میبرم.جهت حرکت بسیار مهمتر از سرعت حرکت است...

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش ماشین های صنعت غذا /دانشگاه تهران / معدل 15.87

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  سازمان بهشت زهرا
  مالی و حسابداری/ مسول فروش گل و گیاه

  توضیحات: کسب روابط عمومی بسیار قوی و مهارت جذب مشتری در زمان کوتاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  استاد یار در دانشگاه تهران در دروس ریاضی۲ معادلات دیفرانسیل و مقاومت مصالح

افتخارات

 • 1393
  رتبه برتر منطقه ۲ در دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: FCE
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com