مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش پول و بانگداری /دانشگاه دانشگاه آزاد فیروزکوه / معدل 15.7

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت الوند عمران پاسارگاد و شرکت مانا بتن سخت اسپادانا
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

  توضیحات: در زمینه کارهای پیمانکاری فعالیت داشته ام و تمام امور مربوط به بیمه ردیف پیمان ها و مفاصا حساب و مالیات عملکرد و ارزش افزوده را انجام و به فرجام رسانده ام

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی تدبیر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سپیدار همکاران
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره های اموزشی در موسسه مهرگان به مدت سه سال
https://.com