مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مکانیک
  گرایش سیالات /دانشگاه ازاد واحد تبریز / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • اشنا به سالید ورکز و اتوکد
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com