مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    کارشناسی تکنولوژی نرم افزار
    گرایش کامپیوتر /دانشگاه آزاد پل تالشان رشت / معدل 14

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com