مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه ازاد / معدل 15.3
 • 1378 تا 1384
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه ازاد واحد کرج / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت شماران سیستم
  بازاریابی و فروش/ مدیر مهندسی فروش

  توضیحات: مدیر مهندسی فروش

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت راهبران سیستم
  مالی و حسابداری/ مدیر پروزه سیستمهای مهندسی و مالی

  توضیحات: طراحی زیر سیستمهای مهندسی –راه اندازی سیستمهای مالی و صنعتی (بهای تمام شده )-معاونت واحد آموزش و امور مشتریان

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  شرکت راهکار سیستم
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر آموزش و پشتیبانی

  توضیحات: مسئول طراحی وآموزش و پشتیبانی نرم افزار mis-ERP

 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۰
  شركت نيكان مهر پيشه
  مهندسی صنایع/ مدیر اجرایی

  توضیحات: برنامه ریزی تولید-مدیر تولید-مدیر سیستمها و روشها و فناوری اطلاعات استقرار سيستم برنامه ريزي توليد
  طراحي سيستم اطلاعاتي
  استقرار سيستم برنامه ریزی تولید براساس سیستمهای اطلاعاتی ( استقرار برنامه نرم افزاری تولید)

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس 6 ترم در دانشگاه آموزش عالی ایوانکی تدریس دروس آزمایشگاه الکترونیک ،آز معماری کامپیوتر ،کاربرد مخابرات در کامپیوتر،اقتصاد مهندسی ،مبانی فناوری اطلاعات ،آز ایمنی ،مهندسی ایمنی ،شبکه های رایانه ای 2 ،آز مدارهای واسط ،آز ریر پردازنده ،آز دستگاه جانبی ،اصول و مبانی مدیریت ،مهندسی فناوری اطلاعات 1 ،تجارت الکترونیک ،مدیریت استراتژیک تدریس 3 ترم در دانشگاه علمی کاربردی جهاد الزهرا مرکز 4 کاربرد کامیپوتر در آموزش تدریس 2 ترم در دانشگاه علمی کاربردی مخابرات و دانشگاه فاتب مهندسی فناوری اطلاعات -تجارت الکترونیک

پروژه ها

 • 1390
  پیاده سازی و طراحی سیستمهای جامع کارخانه
  مدیر پروزه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی تولید
  100% Complete
  عنوان مدرک: خدمات علمی صنعتی تهران
 • ممیزی داخلی ISO 27000(سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)
  100% Complete
  عنوان مدرک: ITC
 • مدیریت مالی و بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • حسابداری مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری و صنعتی شماران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید و طراحی نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی تولید
  100% Complete
  عنوان مدرک: خدمات علمی صنعتی تهران
 • ممیزی داخلی ISO 27000(سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)
  100% Complete
  عنوان مدرک: ITC
 • مدیریت مالی و بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • حسابداری مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری و صنعتی شماران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید و طراحی نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com