مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پلیمر /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16.75
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پلیمر /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14.8

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  گروه دارویی سیناژن - شرکت دارویی نانو الوند
  داروسازی و بیو تک/ مسئول توسعه تکنولوژی

  توضیحات: - ادامه توسعه داروهای خوراکی ضد سرطان

  - آپگرید کردن سخت افزاری تجهیزات فریز درایرهای خط تزریقی

  - توسعه تجهیزات مورد نیاز خط خوراکی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  گروه دارویی سیناژن - شرکت دارویی نانو الوند
  داروسازی و بیو تک/ کارشناس توسعه تکنولوژی

  توضیحات: -تولید و توسعه فرمولاسیون های محلول ضد سرطان:
  Zoledronic Acid, Cladribine

  -تولید و توسعه فرمولاسیون های لیوفیلیزه ضد سرطان و ضد قارچ:
  Pemetrexed, Bortezomib, Caspofungin

  -توسعه چندین داروی خوراکی ضد سرطان

  -همکاری و شرکت در راه اندازی سایت جدید محصولات دارویی خوراکی

  -حضور در فرایندهای FAT و SAT تجهیزات مختلف:
  ایزولاتورها، خط گرانولاسیون، مخازن ساخت و ...

 • دی ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  گروه دارویی سیناژن - شرکت دارویی نانو الوند
  داروسازی و بیو تک/ کارشناس تولید

  توضیحات: تولید داروهای تزریقی ضد سرطان
  Oxaliplatin, Docetaxel, Paclitaxel

  -حضور در آماده سازی و راه اندازی خط تولید تزریقی

  - شروع به طراحی سیکل فرایند های Freeze Drying

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضویت و فعالیت مداوم در سازمان مردم نهاد رفتگران طبیعت ایران از سال 92
 • عضویت و فعالیت در جمعیت دانشجویی امام علی (حمایت از کودکان کار و ...) از سال 93

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Freeze Drying
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wet Granulation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عملکرد ایزولاتورها و فرایند validation آن ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انقال تکنولوژی از تحقیق و توسعه به تولید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرایندهای ساخت محصولات تزریقی (از ساخت تا بسته بندی اولیه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Freeze Drying
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wet Granulation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عملکرد ایزولاتورها و فرایند validation آن ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انقال تکنولوژی از تحقیق و توسعه به تولید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرایندهای ساخت محصولات تزریقی (از ساخت تا بسته بندی اولیه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com