مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شریعتی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  محاسب ارقام خاورمیانه
  سخت افزار و شبکه/ help desk
 • مرداد ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  نوبر سبز
  سخت افزار و شبکه/ مسئول IT

پروژه ها

 • 1395
  آژانس هواپیمایی
  برنامه نویس C

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری

دانش تخصصی

 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • windows client
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • DNS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • DHCP
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com