مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت آموزشی
  گرایش مدیریت آموزشی /دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  گرایش مدیریت آموزشی /دانشگاه پیام نور تهران / معدل 17.97
 • 1374 تا 1379
  کارشناسی مامایی
  /دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال / معدل 17.18

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
  منابع انسانی و آموزش/ رییس اداره ارزیابی عملکرد کارکنان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله بررسی رابطه اخلاق حرفه ای با تعهد سازمانی کارکنان-کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد وآموزش2015 مقاله اخلاق د رمدیریت- نشریه علمی پژوهشی
 • 1395

پروژه ها

 • 1394
  ارزیابی 360 درجه مدیران
  مسئول پروژه
 • 1393
  بازنگری و اصلاح دستورالعمل های معاونت اداری و توسعه سرمایه انسانی
  مسئول انجام پروژه
 • 1393
  نیازسنجی آموزشی دوره های مهارت دهگانه فردی ( سلامت روان، ارزش های فعال در عمل، رضایت شغلی)
  عضو تیم برگزار کننده
 • 1393
  برقراری مشاوره روانشناسی کارکنان و خانواده
  عضو تیم
 • 1393
  راه اندازی سیستم نظرسنجی کارکنان
  عضو تیم برگزارکننده
 • 1392
  نظام پیشنهادها
  کارشناس مسئول راه اندازی سیستم نظام پیشنهادها
 • 1392
  روانشناسی کارکنان- هوش هیجانی(EQ)
  مسئول برگزاری پروژه

افتخارات

 • 1395
  دبیر جلسات معاونت اداری و سرمایه انسانی
 • 1394
  عضو کارگروه دریافت جایزه تعالی سازمانی
 • 1393
  دبیر کارگروه نظام پیشنهادها
 • 1393
  عضو کارگروه استقرار ISO9001

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه و کتابخوانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ورد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پاور پوینت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com