مختصری از من

با توجه به فعالیت در سازمانی با تعالی منابع انسانی دارای روحیه کار تیمی میباشمو محل کار خود را محیطی برای پیشرفت می شناسم .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی معماری داخلی
  گرایش معماری /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16
 • 1386 تا 1390
  فوق دیپلم نقشه کشی صنعتی
  گرایش مکانیک /دانشگاه آژاد اسلامی واحد تهران غرب / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  انتقال داده های آسیاتک
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس روابط عمومی
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۳
  گروه تبلیغاتی ناژ
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ طراح و مشاور تبلیغاتی
 • خرداد ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۰
  دفتر تبلیغاتی آذرنگ
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ طراح و مشاور تبلیغاتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW Graphics Suite
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  40% Complete
  عنوان مدرک: مقذماتی ، میانی و پیشرفته جهاد دانشگاهی شریف
 • Solid Works
  40% Complete
  عنوان مدرک: مقذماتی ، میانی و پیشرفته جهاد دانشگاهی شریف
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com