مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد دامپزشکی
  گرایش میکروب شناسی /دانشگاه شهرکرد / معدل 17.01

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com