مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی تئاتر
  گرایش بازیگری /دانشگاه آزاد هنر معماری تهران مرکز / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  صنایع چوبو فلز ابراهیمی
  نجاری

  توضیحات: کار کردن

افتخارات

 • 1393
  کسب جایزه بازیگری از جشنواره تئاتر شهر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com