مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی نبی اکرم (ص) تبریز

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت شبکه گستر تبریز
  سخت افزار و شبکه/ تکنسین شبکه

پروژه ها

 • 1395
  طراحی و پیاده سازی شبکه داخلی دانشگاه آزاد ایلخچی
 • 1395
  رفع مشکل (troubleshoot)شبکه داخلی دانشکده تغذیه و بهداشت دانشگاه تبریز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سیسکو
  80% Complete
  عنوان مدرک: (CCNA (Cisco Certified Network Associate
 • سیسکو CCNP
  60% Complete
  عنوان مدرک: (Cisco Certified Network Professional (CCNP

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار شبیه سازی شبکه های کامپیوتری (GNS 3)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Windows
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Advanced,English Language and Literature , General
دانش تخصصی
 • سیسکو
  80% Complete
  عنوان مدرک: (CCNA (Cisco Certified Network Associate
 • سیسکو CCNP
  60% Complete
  عنوان مدرک: (Cisco Certified Network Professional (CCNP
https://.com