مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1391
  کارشناسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه ازاد بجنورد / معدل 15.67

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  2020 مخابرات
  مدیر واحد نصب
 • شهریور ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۸
  مخابرات
  پیمانکار
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۹۳
  شاتل
  سرپرست بخش مخابرات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com