مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی زبان و ادبیات عرب
  گرایش ادبیات عرب /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۳
  مغازه شيشه بري
  شيشه بر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ليسانس زبان عربي
دانش تخصصی
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com