مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد جغرافیا
    گرایش برنامه ریزی شهری /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز / معدل 17
https://.com