مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1370 تا 1375
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پالایش /دانشگاه صنعت نفت / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مدیریت برنامه ریزی تلفیقی- شرکت ملی نفت ایران
  رییس طراحی مدلهای تقاضای انرژی و پیش بینی - معاونت برنامه ریزی و تلفیق طرح ها و برنامه ها
 • مرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  مدیریت برنامه ریزی تلفیقی- شرکت ملی نفت ایران
  سرپرست تلفیق طرح ها و برنامه ها - معاونت برنامه ریزی و تلفیق طرح ها و برنامه ها
 • آبان ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۲
  مدیریت برنامه ریزی تلفیقی- شرکت ملی نفت ایران
  مهندس ارشد فرآیند/ کارشناس ارشد برنامه ریزی و تلفیق طرح ها و برنامه ها
 • مهر ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۸۸
  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
  سرپرست نوبتکار- راه اندازی کارخانه شیرین سازی گاز آماک
 • دی ۱۳۷۹ تا شهریور ۱۳۸۳
  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
  اپراتور ارشد نوبتکار - کارخانجات گازو گازمایع - 700/800- 600
 • اردیبهشت ۱۳۷۸ تا آذر ۱۳۷۹
  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
  اپراتور نوبتکار - راه اندازی کارخانه گازو گازمایع 1500
 • اسفند ۱۳۷۵ تا آذر ۱۳۷۷
  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
  اپراتور نوبتکار - طرح نظام وظیفه - کارخانه گازوگازمایع 1000
 • آبان ۱۳۶۸ تا دی ۱۳۷۰
  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
  تکنیسین ابزار دقیق - اداره تعمیرات غرب کارون (واحد های بهره برداری، نمکزدایی، تقویت فشار گاز)

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  - تدریس دروس فرآیندی : نم زدایی، شیرین سازی، گوگرد سازی، تصفیه آبهای صنعتی، یوتیلیتی و ......... - ترجمه و تألیف کتب مربوط به واحدهای عملیای و فرآیندی
 • 1395
  تدریس فرآیندهای نمزدایی، شیرین سازی، گوگردسازی، خوردگی، تصفیه صنعتی آب و ... در مرکز آموزش فنون و مهارتهای شرکت مای مناطق نفتخیز جنوب( بیش از 1000 ساعت) ترجمه و تألیف کتب و دستورالعملهای عملیاتی و فرآیندی
 • 1395
 • 1380

افتخارات

 • 1393
  کارمند نمونه مدیریت برنامه ریزی تلفیقی- شرکت ملی نفت ایران

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل و ابزار دقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار WORD- POWER POINT- EXCEL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار HYSYS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل و ابزار دقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com