مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش امنیت اطلاعات /دانشگاه مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی / معدل 17.8

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم عامل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گواهینامه پایه 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم عامل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گواهینامه پایه 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com