مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
  /دانشگاه آزاد شوشتر / معدل 16.8
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی انتقال آب
  /دانشگاه علمی کاربردی خوزستان دزفول / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پویا سازه دورانتاش (مسکن سازان پویا)
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس ناظر ساختمانی _ مسؤل تدارکات ساختمانی هایپر مارکت مادر
 • خرداد ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۱
  شرکت عمران معتمد
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس ناظر

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • متره و صورت وضعیت با نرم افزار تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • متره و صورت وضعیت با نرم افزار تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com