مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه آزاد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت شیریران
  صنایع غذایی/ کنترل کیفی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۱
  دانشگاه آزاد
  صنایع غذایی/ مسیول آزمایشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  مقاله علمی پژوهشی نانو تدریس آزمایشگاه شیمی
 • 1391
  مقاله علمی پژوهشی نانو تدریس آزمایشگاه

افتخارات

 • 1392
  دانشجوی نمونه مقطع کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: بله
 • مهارت امدادگری
  100% Complete
  عنوان مدرک: بله
 • فنی (مکانیکی و الکترونیکی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: بله

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: بله
 • Network
  80% Complete
  عنوان مدرک: بله

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: بله
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: بله
 • مهارت امدادگری
  100% Complete
  عنوان مدرک: بله
 • فنی (مکانیکی و الکترونیکی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: بله
https://.com