مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1380
  کارشناسی هنر
  گرایش هنر /دانشگاه آزاد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۶
  شرکت آسیاتک
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر روابط عمومی، تبلیغات و برند
 • فروردین ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  فرش فرهی و اقای فرش ایران
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر روابط عمومی و تبلیغات
 • تیر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  بیمه توسعه
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر روابط عمومی

  توضیحات: خبر رسانه نمایشگاه تشریفات سمینار عکاسی روابط عمومی درون سازمانی تبلیغات چاپ

 • شهریور ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۲
  پارس خودرو
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ رئیس اداره اطلاع رسانی و تبلیغات

  توضیحات: خبر رسانه نمایشگاه تشریفات سمینار عکاسی روابط عمومی درون سازمانی تبلیغات چاپ

 • فروردین ۱۳۸۱ تا مرداد ۱۳۸۶
  عصر دانش افزار
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس روابط عمومی

  توضیحات: خبر رسانه نمایشگاه تشریفات سمینار عکاسی روابط عمومی درون سازمانی تبلیغات چاپ

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا کوهنوردی تاتر سینما

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روابط عمومی تبلیغات خبر و اطلاع رسانی برند رسانه های محیطی صدا و سیما نمایبشگاه و تشریفات
  100% Complete
  عنوان مدرک: تمامی دوره ها دارای مدرک می باشد

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارد

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی تبلیغات خبر و اطلاع رسانی برند رسانه های محیطی صدا و سیما نمایبشگاه و تشریفات
  100% Complete
  عنوان مدرک: تمامی دوره ها دارای مدرک می باشد
https://.com