مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1369 تا 1381
  دیپلم برق
  گرایش برق

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۸۹
  ارتش
  ایمنی و محیط زیست/ درجه دار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رانندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایه دو
دانش تخصصی
 • رانندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایه دو
https://.com